ukrayinskij-rinok-neruhomosti-prognoz-nanbspcej-rik-5491f06