ataka-povjazana-zi-zradoju-vnbspukrayini-fridman-nikoli-nenbspmav-stosunku-donbspmerezhi-kiyivstaru-abo-jogo-it-sisteminbsp-eksprezident-kompaniy-92c7ca3